No3530嫩模Emily尹菲茶室主题半脱露薄透内衣秀豪乳翘臀诱惑写真43P尹菲秀人网

No3530嫩模Emily尹菲茶室主题半脱露薄透内衣秀豪乳翘臀诱惑写真43P尹菲秀人网

《伤寒论》以心脉下为本,大者则为关格不通,不得尿,即脉要精微论,应太过不足为精,应不足有余为消,阴阳不相应为关格之意。 无论其为热重、寒重或食疟,均于方中加入常山,其效更著。

答曰:此阴盛而元阳不固不运也。病不合色,卒闭须知。

复得甘草之甘以缓之,而湿邪自化为乌有矣。 地者沉夺万物气也。

又曰:故风寒在下,燥热在上,湿气在中,火游行其间。将死之际,善气重者,元神从天门而出,定为神道;恶气重者,元神从地户而入,定为鬼道。

又窃通评虚实论之意,以三焦隔绝,津液不行,由忧患则气结为噎膈,分反胃噎膈为二门。彼世医其能辨之耶。

设或感之太重,三年两载,医药无功,此等疾病,非前世罪孽冤缠,即今生不知检束,积罪累愆之所致也。夫手厥阴居上主心包,足厥阴居下主肝木,其为病消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,此本经手足全体为病提纲。

Leave a Reply