No5424女神王馨瑶yanni私房半脱蓝色女警制服露灰色蕾丝内衣诱惑写真80P王馨瑶秀人网

No5424女神王馨瑶yanni私房半脱蓝色女警制服露灰色蕾丝内衣诱惑写真80P王馨瑶秀人网

或又曰,扶心阳而肺气更旺,夫心火也,肺金也,补心火,而肺不愈受其克乎?至午即愈,乃阴长阳消,阳不胜阴,故热退。

宣下宰臣与五品官,魏征难之。《伤寒论》云:君子固密,则不伤于寒。

又得猪心同气相求,庶几心神明而不昧。蒋子体羸瘠若不任事,而风度飒爽,神明殊胜,知其有异人者。

 阴、阳即气、血,夫血固以下行为顺,是顺行其经络之谓,非妄行之谓也。今成血脱,而元气无依,周身散漫,故肿胀丛生。

仲景云:"三阳经病者,邪从阳化,阳盛则阴必亏,以存阴为要",滋阴降火说所由来也;"三阴经病,邪入多从阴化,阴盛则阳必衰,以回阳为先",益火之源以消阴翳所由起也。 然又云目黄赤者,不可用附子,亦有当汗下者,则此中表里寒热虚实无所不有,当以伏邪痎疟沙毒诸法参治。

又曰:条风居东北,主出万物。其病重于伤暑之疟。

Leave a Reply