AV福利一区

AV福利一区

<目录>卷二\血痹虚劳病脉并治第六酸枣仁二升甘草一两知母二两茯苓二两芎藭二两右五味,以水八升,煮酸枣仁,得六升,内诸药,煮取三升,分温三服。弦者状如弓弦,按之不移,即所谓端直也;紧者如转索无常,即所谓不端直也。

程知曰:言趺阳微紧,则中气虚寒,为短气之证也。每见此病总因汗出过多,大伤津液而成,当用补气补血益筋壮骨之药,经年始愈。

此申上条,详其义,出其脉,别其治也。何以知汗出不彻,以脉涩故知也。

若脉见数而阳热胜,阳能化谷,虽病不足为害;若脉得紧而阴寒胜,阴不化谷,故为难治。由此推之,诸药之性味功能加减出入,魏荔彤曰:气虚甚,加黄耆,津枯甚,加人参,以治虚劳里急,此言里急非单指里急之谓也,乃虚劳诸不足腹痛之谓也。

发汗则津液内竭,故大便难;水气外泄,故腹中干;火热上蒸,故胃燥而烦。然肝虚则用此法,若肝实则不用此法也。

此详申上条,互发其义,以明其治也。是阴气不脱,而阳之根犹在也;下之虽大小便利,设额上无汗与喘,是阳气不越,而阴之根犹在也,则非离决,可以随其证而治之。

Leave a Reply