ipx枫可怜讨厌的上司

ipx枫可怜讨厌的上司

若腰痛用补骨脂、杜仲、凤凰衣三味为末,切开猪腰子,入药在内扎好,加青盐、陈酒煮食。 多吃牛马肉,积热成毒,重生疽疖,轻生血风癣疮。

傅青主先生秘传杂症方论寒厥者,手足必青,饮水必吐,腹必痛,喜火慰之;若热厥,手足虽寒而不青紫,饮水不吐,慰则腹必痛,不可不辨。或伤在上,或在中,或在下。

体浓伤重者,只可五分,切不可多,黄酒送下,只服一次为度。助筋骨、耐寒暑、益脾胃、开心肺。

诊其脉,濡软无力,舌润。 遇臂骱触出,上用一手抬住其腕,下用一手按其手,内用足踝抵住,齐力一伸而上,即敷接骨散,以绵包之,内服生血补髓汤。

去小茴、闹羊花,用甘草水洗浸,阴干为末二钱,甘草渣不用,七味为末。又方用蚯蚓捶盐泥涂之,即出。

如有肿,神圣散内加螵蛸、朴硝。如又不应,再服陈皮汤,加入前药内。

Leave a Reply