jizz6

jizz6

角为筋之精,骨之余,腮为角之粹也。桑生黄衣,曰金桑,其本必将槁矣。

三月宿根布地作苗,独茎直上,高三、四尺,对分出青色叶,似榆叶稍狭,细而长,边有锯齿。主治积热在脏者,盖脏属身中之阴,热即阴火,积有坚象,所谓诸寒之而热不去者,须此消之。

先人云∶四大中风力最胜,执持世界,罅无不入。 分三种∶第一名生香,即自剔出之遗香也,但不易得。

有大小两种,小芜荑酝酱,气味尤辛;入药宜大芜荑,陈久者最良。一种就地生蔓,长数寸,开黄花,结实如覆盆,色鲜红,亦可食者,本草所谓蛇莓者是也。

春秋运斗枢云∶玉衡星散而为荆。 久服耐寒暑,不饥,轻【核】曰∶太一余粮,与禹余粮同一种类,咸钟水土精气,融结成形,但胜劣有异。

聪明耳目,轻身耐老者,以开展则窍通,窍通则充实光辉矣。类有橙柑枳之异;树有高下小大,有刺无刺,有刻、无刻之别;实有圆扁长锐,大小光累之殊。

Leave a Reply