H口丝袜熟女全彩黑漫画

H口丝袜熟女全彩黑漫画

大下后复发汗,心下痞而恶寒,表未解也,当先解表,桂枝汤,后攻痞,三黄泻心汤。是虽热,其邪尤在经,然亦不可发汗。

下陷者,升而举之。虽云发蒙,实登仲景之梯阶也。

 少阴证似太阳者,汗之。虽下之,不为逆,必蒸蒸而振却发热,汗出而解,若心下满而腹痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之。

寒因直中阴经,热因风邪入胃,水来伤土,故令暴下。 二者一为挟血,一为阴寒,临病宜精太阳病不解,热结膀胱,其人如狂而血自下者,愈;不愈,用桂枝汤、《明理论》抵当汤。

脉附于肌肉之下,筋骨之间而得,曰沉,是三阴经脉也。若小便自利而汗出,为津液少,不可攻利,宜蜜导煎通之。

如渴,加石膏三钱,知母一钱;不渴,不加。标本相传,先以治其急者,此良法也。

Leave a Reply