Vol573气质女神Lavinia私房短裙下超薄肉丝裤袜秀性感美腿诱惑写真56PLavinia爱蜜社

Vol573气质女神Lavinia私房短裙下超薄肉丝裤袜秀性感美腿诱惑写真56PLavinia爱蜜社

人事昏沉,由元气衰极,不能支持。故入一经,初见在标、转瞬在中。

寒邪内生图说今以一圈白色,喻人身一团正气。问曰:大便下血如注,其有要乎?

或有一岁盛寒,近类中州,而土俗素无蚕绩,冬不衣绵,居室疏漏,户扃不固,忽遭岁寒,则次年温疫必兴。此河间主火立说,盖错认《内经》阴亏火盛之击仆偏枯无风似风诸证,以证有风之击仆偏枯诸证为非是。

略曰:道光甲午,余祖母氏杨,年九十五,凉秋九月,患痢如鱼肠屋漏水,昼夜无度,色臭腐败,脚缩不伸,足胫红肿若肠痈之状,知其不起,未敢进药,八日而卒。要知白者,气也、火也,亦大肠之精也;赤者,血也、水也,亦大肠之液也。

心下满加枳壳一钱,桔梗一钱,或加秋梨二两,或加荸荠六个。燥之为病,皆属燥金之化,然能令金燥者,火也。

真气潜消,邪氛日进,亢则害,五志之阳,与邪浑一,俱从火化,烁阴耗液。,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。

Leave a Reply