No3959模特允爾桂林旅拍黄色低胸吊裙配无内肉丝秀丰满身材诱惑写真45P允爾秀人网

No3959模特允爾桂林旅拍黄色低胸吊裙配无内肉丝秀丰满身材诱惑写真45P允爾秀人网

 目病一切,皆从五脏、六腑发出,岂有能治内症,而不能治眼症者。他如外感六气,按节令,掣提纲,随邪变化,细详六经贯解。

即有肿痛甚者,乃元阳外脱之候,必现阴象以为据。《金匮要略》以膈气虚脉乃数,数为客热,不能消谷,胃中虚冷故也。

又云:既吐且利,小便复利,而大汗出,下利清谷,内寒外热,脉微欲绝者,四逆汤主之。今改用分两,从俗之意,亦当察病轻重,再为酌量。

以数日大作之寒热,分为数十次,则寒热轻而化之迟也。又热论篇曰:今夫热病者,皆伤寒之类也。

《北史》齐司马膺之好读《太玄经》,每云:我欲与杨子同游,患痢十七年不愈,齐亡岁,以痢终。化者从皮肤而运行于外,除者从内行以消灭于中,甘草补土又能制水。

余于上卷将阳虚阴虚症形实据列出,乃辨症认症之子午针也;辛甘化阳,苦甘化阴,乃用药之子午针也;气有余便是火,气不足便是寒,乃犹是一元中之子午针也。大便自利纯臭水不可近,或如败酱。

Leave a Reply