20140818Vol019刘雪妮Verna1st48P刘雪妮美媛馆

20140818Vol019刘雪妮Verna1st48P刘雪妮美媛馆

鼻者气窍,上通于脑,下属于肺,浊邪干之,故清窍不利。春伤于风,夏为飧泄;夏伤于暑,秋为疟;秋伤于湿,冬必咳嗽;冬伤于寒,春必病温。

皆用皮者,水溢皮肤,以皮行皮也。风湿相搏,故骨节疼烦;伤风则恶风,故不欲去衣。

黄柏、龟板滋肾之药,杜仲、牛膝腰膝之药,皆以补肾而强阴也;河车名曰混沌皮,用气血以补气血,假后天以济先天,故曰补天;加陈皮者,于补血之中而兼调治肺劳虚热肺主气,气者,人身之根本也。  共为末,熟水或酸齑水调下,量人虚实服之。

本方加防风,名甘桔防风汤∶治同。失下则热无所泄而结于胃,胃主肌肉,故肌肉之间见红斑也。

 芩连、大黄,苦寒太甚,恐其伤胃,故又以白术之甘温,补土而固中也。乌梅丸专主厥阴,故治之而愈。

水二碗,煎一碗,再入酒一碗;略煎。夫唇肿之症,近似胃火,胃火之肿,口必不大渴。

Leave a Reply