Av福利中心

Av福利中心

阳邪居上焦者,名曰重阳,重阳则狂。 泽泻、丹皮,咸寒者也,咸能润下,寒能胜热,故足以去肾间之湿热。

脾弱不足以克制中宫之湿,故溏泄。 每服二钱,用白术、芍药汤调下。

阳毒上攻出血,则热为本,血为标;能去其热,则血不治而自归经矣。羌活防风苍术细辛川芎白芷黄芩甘草生地黄触冒四时不正之气,而成时气病,憎寒壮热,头疼身痛,口渴。

大抵多属于热,热甚生湿,则水液混浊而为淋。 昂按∶杨氏此方,用柴胡为君,则肺劳亦有用之者矣。

不拘多少,拣去粗茎,留枝、叶、花、实,酒拌蒸晒九次,蜜丸辛苦气寒,其味臭,必蒸晒九次,加以酒蜜,则苦寒之此足少阴、厥阴药也。又曰∶心肾乃水火之脏,法天地,施生化成之道,故藏精神,为五脏之宗主,若由他脏而致肾之泄者,必察四属以求其治。

此手足阳明药也。气虚下以四君子汤,恐其寒凉而坏脾也;血虚下以四物汤,助其滋阴而制火也。

Leave a Reply