No3712模特萌汉药baby北京旅拍泳池粉色死库水情趣捆绑湿身诱惑写真56P萌汉药秀人网

No3712模特萌汉药baby北京旅拍泳池粉色死库水情趣捆绑湿身诱惑写真56P萌汉药秀人网

是书之行,可以拯危急,利仓卒。痰居胃中,不动则无病,动则百病生,或喘、或咳、或呕、或晕,头痛睛疼,遍身拘急,骨节痹疼,皆外来新益之痰,乃血气败浊凝结而成也。

根据本方倍芍药加饴糖,名小建中汤,更加当归,名当归建中汤,更加黄,名黄建中汤。【注】气撞吐蛔,谓厥阴本证也。

若因误发湿温家汗而不能言语,耳聋无闻,身青面色变者,名腹满时痛不足证,腹满大痛有余名。其厥不回,再审寒热可也。

阳气虚寒,故息短口鼻气冷也,阴淫于外,故面无红色,四肢厥冷爪甲青也。故热在表,为阴胜阳虚,而言恶寒之寒,则为寒也。

 故阳明胃病虽为腑病,其脉沉数而实者,皆当下之也。 应冷反温冬温病,应温反冷寒疫伤,瘟疫长幼相传染,须识岁气汗攻良。

【注】伤寒病后燥渴虚烦,乃竹叶石膏汤证,非温胆汤证,详在伤寒要诀。则如西山记曰∶近秽气而触真气。

Leave a Reply