No4637模特汐汐baby三亚旅拍脱淡紫套装露性感内衣原色丝袜诱惑写真74P汐汐秀人网

No4637模特汐汐baby三亚旅拍脱淡紫套装露性感内衣原色丝袜诱惑写真74P汐汐秀人网

又有发热面目黄,遍身疼痛,喜忘,漱水在口,不得咽下,此上焦蓄血身痛,犀角地黄汤,加红花、赤芍药。运气证治者,所以参天地阴阳之理,明五行衰旺之机。

此以脉之发现二条而论也。 食后,茶清调下。

如沉香、木香、乌药、槟榔之类,不能施其巧治,法将何如? 推而广之,则时寒时热之柴胡症,发作有准之似疟症,皆宜先其时而服药者。

痰涎者,由热甚则水化制火而生。 虽然,夏月伏阴在内,暑家气虚脉虚,或饮水过多,或冷药无度,伤动其中,呕吐不食,自利不渴,此则外热里寒,无惑乎伤暑伏热之说,非理中汤不可也。

 非外感热病,漫用燥药。此言能食之阳明病,见小便不利,水必内停。

民病瘟疫,寒热,头痛呕吐,疮疡。 )白丸子(《和剂方》)治男、妇风痰壅盛,手足瘫痪,呕吐涎沫,及小儿惊风,并皆治大秦艽汤(《拔粹》方)治中风,外无六经之形证,内无便溺之阻隔。

Leave a Reply