amsr福利娇喘在线视频免费看

amsr福利娇喘在线视频免费看

生武都山石间,青白色。今马目毒公如黄精,根臼处似马眼而柔润;鬼臼似射干、术辈。

 叶∶主霍乱,吐下不止。若补中焦除湿,而力甚不及于白也。

生山中及人家,头形如蛞蝓,但背负壳尔。 治头面游风,小腹及阴中相引痛,下气,补五劳,益精,利男子。

 主治暴中风,身热肢满,忽忽不知人。生丹阳池泽,取无时。

凡李实熟食之皆好,不可合雀肉食,又不可临水上啖之。窠户有北向及尾倔色白者,皆数百岁燕,食之延年。

寒湿,,拘挛,膝痛,不能行走。生水中泽傍,大叶长尺。

Leave a Reply