No156赵芊羽赵雪仙气飘飘写真集39P赵雪爱尤物

No156赵芊羽赵雪仙气飘飘写真集39P赵雪爱尤物

微热不渴,小柴胡加桂枝;渴者,加五味;渴者,去半夏,加栝蒌、人参。若误下之,未必为害,误汗之,变不可言,当须识此。

 秘之,不与俗人言之耳。或喘满,气逆而上奔,自利柔脱而夺下,皆为逆也。

太阴腹满,吐,食不下,枳桔理中丸。 渴而无汗,葛根汤;渴而有汗,人参白虎汤;微微恶寒者,桂枝汤。

汗多而渴,勿用五苓散。冬月宜加,春宜少,夏秋去之,加苏叶。

 行阳则寤,行阴则寐。 伤寒五六日,头汗出,微恶寒,手足冷,心下满,不欲食,大便硬,脉细者,为阳微结,必有表,复有里;脉沉,亦里也。

内有寒热所分,不可混治,临病之际,用在得宜。阴气盛者,口中和。

Leave a Reply