HD福利写真视频在线观看

HD福利写真视频在线观看

诊其脉左右皆弦硬异常,因问其脑中发热或作疼,或兼有眩晕之时乎?答曰∶桂枝与柴胡虽皆善理肝,而其性实有不同之处。

而又多次服消导开破之品,则中焦气化愈伤,以致寒痰留饮积满上溢,迫激其心肺之阳上浮,则面红外越而身热,而其病本实则凉也。俾用鲜梨、鲜藕、莱菔三者等分,切片煮汁,送服益元散三钱许,日服两次,至三次则喜进饮食,脉亦和平如常矣。

 方解此方即拙拟滋阴清燥汤也。病因勤俭持家,中馈事多躬操,且宅旁设有面粉庄,其饭亦由家出,劳而兼暑,遂至病疟。

 病因年岁虽高,家庭事务仍自操劳,因劳心过度,心常发热,时当季春,有汗受风,遂得温病,且兼吐血。证候自孟秋中旬病疟,服西药金鸡纳霜治愈,后旬日反复,又服金鸡纳霜治愈,后又反复,服金鸡纳霜无效。

因冲脉虽居于上,而与阳明厥阴皆有连带之关系也。帮助按此方于大队滋阴药中犹少加滑石者,恐外感之热邪未尽,引之自小便出也。

盖南方亦有赤芍药,而其根仍白,兹则花赤其根亦赤,是以善入血分活血化瘀也。 病因因心中忿郁,久之遂致神经错乱。

Leave a Reply