Vol419嫩模白甜典雅白色蕾丝睡衣半撩露白嫩翘臀极致诱惑写真40P白甜模范学院

Vol419嫩模白甜典雅白色蕾丝睡衣半撩露白嫩翘臀极致诱惑写真40P白甜模范学院

夫天即气,地即血。然伤寒之多眠,虽属于少阴居多,而亦有不同。

刺入六分,留七呼,灸三壮。恶寒一切属表,若下症悉具而微恶寒者,是表犹未解,当先解表,乃可攻里也。

至秋金司令,阳气将为内敛,而从前所积寒湿热湿之伏郁于内者,触动而痢作矣。左寸与左关盛者,感寒郁气也。

故仲景有建中、理中之制,他如四君、六君子诸方,所以培中五建皇极之意也。 若三日后,不可妄汗也。

大凡不可按、不可揉者,实也。若当汗失汗,则邪热内陷,当下失下,则邪热留滞,传变不已,过经而不解也。

两人以尺木绞之,澄去浊,纸覆令密,温汤勿令器中有水气,于热汤上煮令暖,亦好服汤,宁令小热易下,冷则呕涌,云分再服三服者,要令力势足相及,并视人之强羸,病之轻重,以为进退增减之,不必悉依方说也。疟之一症,余博览方书,议论纷纷,莫宗一是。

Leave a Reply