No047舒欣然Shirley超短裙制服高跟35P舒欣然ShirleyISHOW爱秀

No047舒欣然Shirley超短裙制服高跟35P舒欣然ShirleyISHOW爱秀

 老姜刮取皮一大升,于久用油腻锅内不须洗刷,固济勿令通气。去栀子加大黄,名大黄金花丸。

用酽烧酒一小钟,碱水半小钟,荆子一捻,花椒七粒,艾叶一个,熬滚,温漱口,能除根。用点患处,不必挑破,应手而除。

溃时白芷、甘草、羌活、黄芩、黄柏、皮硝各等分,研细末。产西戎者为西黄,产广东者为广黄。

《本经》主胸中邪气热结痛,僻面肿,皆是瘀血为患。海中者大毒,江中者次之,淡水中者又次之。

纳砂罐中,入水五碗,煎至一碗,饮之亦效。宜服后方∶生蟹壳数十枚,放砂锅内焙焦,研细末,每服二钱,陈酒冲服,不可间断。

龙角治神魂不宁,功用与龙齿略同。其治跌扑损伤,单用酒服,取醉,醉醒其骨自续,每用不过分许,不可多服,虽不伤耗元气,而力能走散阴血。

Leave a Reply