Vol569女神王雨纯私房白色镂空蕾丝内衣半脱露豪乳遮点诱惑写真46P王雨纯尤蜜荟

Vol569女神王雨纯私房白色镂空蕾丝内衣半脱露豪乳遮点诱惑写真46P王雨纯尤蜜荟

托里消毒,固脏腑,止疼痛。然必兼大补剂琼玉膏之类服之。

纵非痈,但疑似间,便可服。 每服三十丸,空心温酒或盐汤送下。

息肩者,肩随息动。每服七十丸,食前热水下。

沉香散治气淋。和调于五脏,洒陈于六腑,乃能入于脉也。

其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。其脉多微缓,或涩或紧,或细或濡者,以微应皮毛,缓应肌肉,涩应血脉,紧应筋膜,细濡应骨髓耳。

以箸头点之,即消。如恶热药者,去附子,加肉苁蓉一两。

Leave a Reply