Vol236唐琪儿Beauty写真套图16P唐琪儿美媛馆

Vol236唐琪儿Beauty写真套图16P唐琪儿美媛馆

娄全善云∶人舌短语不清,乃痰涎闭塞舌本之脉而然。若果是虚,一服必愈。

 痢者虽滞而不畅,终是开而非闭,虚者少气,正,伤在血分则便血,曰赤痢。服承气汤全不行,或次日方行,或半日仍吐原药,此因中气亏不能运药也,大凶之兆,宜加生姜、人参,以助胃气。

有寒结,冷气横于肠胃,阴凝不运,津液不通,故结也。不可令吃一滴汤水,恐涎系于心络,不能去,必成废人。

盖取其收敛肝之散满,且有桂可制其寒也。 壅遏不得眠者,难治。

曰∶病自内发,未有不伤其腑、脏者。等分为末,米糊丸。

真脏脉见者,即形肉尚存,亦不久矣。或用人参养荣汤亦可,但虚候少退即宜屏去,勿久用也。

Leave a Reply