Av天堂无码一区二区三区

Av天堂无码一区二区三区

又如腹胀不大便,土胜水也,宜急下之;阳明属土,汗出热盛,急下以存津液;腹满痛者,为土实,急当下之;热病,目不明,热不已者死。其水结胸者,用小半夏加茯苓汤、小柴胡去枣加牡蛎主之;又有血结胸证,手不可近,漱水不欲咽,善妄如狂,大便黑,小便利,宜犀角地黄汤。

辰砂镇心泻心火,乳香入心散瘀血,枣仁补肝胆而宁心。又曰∶虚劳之疾,百脉空虚,非粘滞之物填之,不能实也,精血枯涸,非濡湿之物滋之,不能润也,当用参、地黄、二冬、枸杞、五味之属,各煎膏,另用青蒿,以童便熬膏,合前诸汁,并麋角胶、霞天膏化服。

又曰∶怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,热则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结,九气不同,百病皆生于气也。周扬俊曰∶不去麻黄,复加葛根,大开肌肉之药,不虑大汗无制乎,故以桂枝监之,且以芍药收之。

自汗为阳虚,小便数为下焦虚寒,初病表里俱虚,病不在表,服此重汗,竭其津液,是虚虚也。本方加黄连、栀子、生姜,名二陈加栀连生姜汤∶治膈上热痰,令人呕吐。

 东南之人,多有湿饮之疾,故丹溪恒主之。低者举之,高者陷之,以平为正,故曰陷胸也。

如气不顺,加陈皮、木香;大便不通,加酒制大黄;血燥加桃仁、大黄;风燥加麻仁、大黄、秦此足阳明、手足少阳药也。 天气通于肺,鼻者肺之外侯,外感伤寒则鼻塞,伤风则流涕,然能饮食,口知味,腹中和,二便如常。

Leave a Reply