Vol758女神杨晨晨Yome丽江心愿旅拍三套服饰秀完美身材白嫩迷人写真97P杨晨晨画语界

Vol758女神杨晨晨Yome丽江心愿旅拍三套服饰秀完美身材白嫩迷人写真97P杨晨晨画语界

盖少阳之气,游行三焦,因胁下之阻隔,令上焦之治节不行,水精不能四布,故舌上有白苔而呕。发于阳者七日愈,八九日不解,其人阳气重可知。

且脉紧身疼宜以汗解者,只尺中迟,即不可发汗,况微弱乎?下利六七日,咳而呕渴,心烦不眠,是上焦虚热,水津不布,宜猪苓汤,以通上焦之津液。

若见脉微欲绝,即身不恶寒,而面色赤者,又当属之少阴。虚而不补,不死何待?

夫开口言伤寒,动手反用寒凉克伐之剂,曷不于伤寒二字顾名思义耶?此六七日不利,便发热而利,汗出不止,是外热内寒,故为有阴无阳。

若冲心,心不受邪,因而越之,故咽中痛而喉为痹。 中风伤寒,各有轻重如此。

惟寒热不齐,各相回避,一往一来,势若两分,始得谓之半表耳。 汗多者,温粉扑之。

Leave a Reply