H工口福利里番库全彩3D图片

H工口福利里番库全彩3D图片

自能燮理阴阳,分清别浊,何得灾害,并至今令肠中溏泻。今人不知立极之要,不知姜附之功,故不敢用也。

凡虚损已极之人,脉象只宜沉细。服食与服药,皆保生之要也。

此皆医门之不幸,亦当世之通弊也。予思虚劳之人,总缘[1]痿躄………火灭而正气即复,何此段文字原本脱,据光绪本《医法圆通》补。

 天包乎地,气统乎血,气过旺,可以逼血外越,则为阳火。外邪入内,先季外之第一层。

其性发,用故在上。如无人参,以高丽参代之,高丽参来路远,而价又且贵。

予观古人称用药如用兵。邪伏于少阳,则有喜呕之列,不得即直入于内,而至吐泻也。

Leave a Reply