No2440女神糯美子Mini私房性感护士主题薄纱衣透视秀火辣身材诱惑写真43P糯美子Mini秀人网

No2440女神糯美子Mini私房性感护士主题薄纱衣透视秀火辣身材诱惑写真43P糯美子Mini秀人网

故邪气在腑则气留之而阳胜,阳胜则阴病矣;阴病则血留之而阴胜,阴胜则阳病矣。痰火闭塞,故成咽痛,寒凉遏抑,益之病耳。

其得于沐浴清水而卧者,以寒湿内侵而气归同类。 脾以阴中之至阴而分王四季,故通于土气。

若三月而传遍,一气一脏也;六月而传遍,一月一脏也。如少阳、厥阴互为中气,阳明、太阴互为中气,太阳、少阴互为中气,以其相为表里,故其气互通也。

故男子八月生齿,八岁而龀;女子七月生齿,七岁而龀。 不知是非,无是非之惑也。

至于入腑、入脏之症,则固未尝议及也。 热结于内,阳气不能外达,故里热而外寒,又不可攻下以碍厥。

见一症,治一症,合病则合治之,并病则并治之,如是而已,未闻可以六经通治也。基墙,指面部而言。

Leave a Reply