overlord同人工口里番网站

overlord同人工口里番网站

 弘景曰∶今出益州北部西川,从河西来。劳淋,劳倦虚损,小便不出,小腹急痛,葵子末煎汤下,通后便须服补虚丸散。

机曰∶赤箭、天麻,一物也,经分为二,以根与苗主治不同也。 黑狗脊,黄者不用,须内肉赤色者,即本草贯众也。

苍术不计多少,米泔水浸三日,逐日换水,取出刮去黑皮,切片曝干,慢火炒黄,细捣为末。水一斗五升,煎沸浸洗。

故补气须用人参,血虚者亦须用之。主阴痿消渴,去热,疗月水不利。

若体壮相火炽盛者服之,反能动火。好生君子,不可轻命薄医,医亦不可计利不用。

宗曰∶有人嗜酒,日须五、七杯,后患香港脚甚危。凤尾草为末,用鱼蘸食之。

Leave a Reply