Rosimm第2875期红色短旗袍美女居家私房半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑28PROSI写真

Rosimm第2875期红色短旗袍美女居家私房半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑28PROSI写真

一治耳肿皮色如常。镇纳下焦浊阴之气,地气上腾,故见此等目疾。

若以白虎为大寒,承气又何以行于冬令乎。又风能胜湿;泽泻泻湿热而降浊;陈皮理气;甘草和中;合之以益气强脾,除湿清热也李东垣曰∶脾虚肺气先绝,故用黄闭腠理,止汗益气;脾胃既虚,阴火伤其生发之气,营卫大亏,血虚以人参补之,阳旺自能生阴血也;更加当归和血,又加黄柏以救肾水,盖甘寒泻火,火灭则心气得平而安也;心火乘脾,故用炙草泻火而补脾,少用恐滋满也,中满者去之,若腹中急痛急缩者,却宜多用;咳者去人参,为清浊相干,故以陈皮理之;长夏湿胜,故加二术、泽泻,上下分消其湿热也;湿胜则食不化,炒曲辛甘,青皮辛温,消食快气;五味、麦冬、人参酸甘微寒,泻火热而益肺气,救庚金也。

本方加枳实、栝蒌、菔子、山楂、神曲∶治食积痰嗽发热。桂枝、芍药,桂枝汤也,仲景以之治太阳证之中风。

 感冒宜解表,故用紫苏、干葛、前胡;劳倦、妊娠宜补里,故用人参、茯苓、甘草。若夫饮食劳倦,为内伤元气,则真阳下陷,内生虚热,故东垣发补中益气之论,用甘温之药,大补其气而提其下陷,此用气药以补气之不足也;又有劳心好色,内伤真阴,阴血既伤,则阳气偏胜而变为火,是谓阴虚火旺劳瘵之证,故丹溪发阳有余阴不足之论,用四物加黄柏、知母,补其阴而火自降,此用血药以补血之不足者也。

按成氏释此证谓脾弱胃强,然本文但云脾约,未尝云脾弱也。中恶口噤者,折齿灌之。

用陈皮者,一能疏通脾胃,一能行甘温之滞也。《宝鉴》曰∶恐则气下,精怯而上焦闭。

Leave a Reply